Een doorwrochte beschouwing over Eigen terrein, op de Mededelingen van het Centrum voor Documentatie & Reëvaluatie, van Richard Foqué:
http://mededelingen.over-blog.com/article-richard-foque-het-eigen-terrein-van-dichter-bert-bevers-123693775.html