Tijdens de Antwerpse Boekenbeurs Mom, Klokslag en Cloeck & Moedigh (alledrie te vinden in Eigen terrein) voorlezend. (foto Niki Faes)
http://www.letterkundigen-vvl.be/VVL/Bert_Bevers.html