Op het internet, in Stroom, dit artikel van Fran├žois Vermeulen over Afwezige vocalen. Deze cyclus lipogrammen verscheen oorspronkelijk in Reservoir (met vertalingen ervan in het Duits, Engels en Frans) in 2004, en werd nu herdrukt in Eigen terrein – Gedichten 1998-2013.
http://www.peter-brouwer.com/pdf/stroom12.pdf