Op het internet, in Stroom, dit artikel van François Vermeulen over Afwezige vocalen. Deze cyclus lipogrammen verscheen oorspronkelijk in Reservoir (met vertalingen ervan in het Duits, Engels en Frans) in 2004, en werd nu herdrukt in Eigen terrein – Gedichten 1998-2013.
http://www.peter-brouwer.com/pdf/stroom12.pdf